Παρουσίαση βιβλίου: Στις Ερημιές των Άστρων του Γιώργου Λαδοβρέχη