Διαδικτυακή παρουσίαση βιβλίου με τη συγγραφέα Δήμητρα Ιωάννου