Στήριξη των Δημιουργών & Δικαιούχων ΟΣΔ μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Πανδημία ζητά η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

 

Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για τη δέσμευση συγκεκριμένων κονδυλίων προς τον Πολιτισμό και ειδικότερα προς τους Δημιουργούς & Δικαιούχους, καθώς και τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, μέσα από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ο ελληνικός, μη κερδοσκοπικός εισπρακτικός φορέας Συνθετών, Στιχουργών και λοιπών Δικαιούχων, βρισκόμενος σε τακτική επαφή με τις διεθνείς ενώσεις που έχουν ενεργό δράση και ισχυρή παρουσία στους θεσμούς της ΕΕ, αλλά και σε διαρκή συνεργασία με τους ομολόγους Οργανισμούς στην Ευρώπη, απηύθυνε επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Επενδύσεων & Ανάπτυξης, με την οποία ζητά να προβλεφθεί αναλυτικό σχέδιο χρηματοδότησης με συγκεκριμένο κονδύλι για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, ο οποίος πλήττεται βαρύτατα από την αρχή της πανδημίας, χωρίς ορατό χρονικό ορίζοντα ανάκαμψης. 

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ζητά από τους Έλληνες Υπουργούς να μεριμνήσουν ώστε το εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας να δεσμεύσει συγκεκριμένο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού για τις ανάγκες επανάκαμψης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, στον οποίο δραστηριοποιούνται και οι ΟΣΔ πνευματικών & συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τα μέλη τους, πνευματικοί δημιουργοί και καλλιτέχνες, αλλά και εργαζόμενοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Η χρηματοδότηση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και από το πρόγραμμα REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης). 

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια