Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υλικού σε πρωτοεμφανιζόμενους Έλληνες φωτογράφους

 


Το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε πρωτοεμφανιζόμενους Έλληνες φωτογράφους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του εκθεσιακού προγράμματος της Thessaloniki  PhotoΒiennale 2021 / 24ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης που θα εγκαινιαστεί τον Οκτώβριο του 2021.

Η Thessaloniki PhotoΒiennale, που συμπληρώνει φέτος τριάντα τέσσερα χρόνια παρουσίας και είναι ένα από τα παλιότερα φωτογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης, αποτελεί σημαντικό βήμα παρουσίασης της σύγχρονης και ιστορικής ελληνικής φωτογραφικής δημιουργίας και ένα ζωτικό σταυροδρόμι ζύμωσής της με την αντίστοιχη διεθνή σκηνή.

Η φετινή ανοιχτή πρόσκληση σε πρωτοεμφανιζόμενους Έλληνες φωτογράφους συνδιοργανώνεται και υποστηρίζεται από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και στο πλαίσιο της δράσης MATAROA*, η οποία στόχο έχει την ανάδειξη και προώθηση της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τριμελής επιτροπή θα συλλέξει και θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν, επιλέγοντας στη συνέχεια δύο (2) προτάσεις που θα παρουσιαστούν σε ατομικές εκθέσεις στη Thessaloniki PhotoΒiennale 2021 σε χώρους επιλογής του MOMus-ΜΦΘ.

Το MOMus-ΜΦΘ και η Πολιτιστική Εταιρεία θα αναλάβουν την οργάνωση των δυο εκθέσεων, σε μια προσπάθεια να δοθεί βήμα σε αξιόλογες φωτογραφικές εργασίες πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών.

Momus Μουσείο Φωτογραφίας

Υποβολή προτάσεων:

  • Οι φωτογράφοι θα πρέπει να μην έχουν πραγματοποιήσει έως τώρα καμία ατομική έκθεση ή έκδοση του έργου τους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει δέκα (10) φωτογραφίες από μια εργασία, που θα αποτελούν συγκεκριμένη θεματική ενότητα, μαζί με μια σύντομη περιγραφή της σειράς (έως 200 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό (έως 200 λέξεις)

  • Προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή 7 Μαΐου και ώρα 23:30, στην ηλεκτρονική διεύθυνση photobiennale21@gmail.com. Σχετικές ερωτήσεις μπορούν να διατυπώνονται μόνο γραπτώς, αποκλειστικά στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (δεν θα γίνονται δεκτές ερωτήσεις τηλεφωνικά).

  • Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από τους:

Αρετή Λεοπούλου, ιστορικό της τέχνης-επιμελήτρια MOMus

Ελένη Μαλιγκούρα, φωτογράφο

Παύλο Φυσάκη, φωτογράφο-καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ MEDPHOTO

  • Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί, οι επιλεγμένοι φωτογράφοι θα πρέπει να διαθέσουν ψηφιακά αρχεία κατάλληλα για εκτύπωση σε διάσταση τουλάχιστον 30Χ45 εκ. Η δαπάνη της παραγωγής θα βαρύνει τους φορείς συνδιοργάνωσης.

  • Οι δυο επιλεγμένοι φωτογράφοι μπορούν να έχουν συμβουλευτική συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής, ώστε η πρώτη τους ατομική έκθεση να είναι κατά το δυνατόν αρτιότερη.

  • Με την υποβολή της συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως τους όρους της συμμετοχής τους στην ανοιχτή πρόσκληση, όπως αυτοί αναγράφονται παραπάνω.


Τεχνικές προδιαγραφές των υποβαλλόμενων ψηφιακών αρχείων:

  • τύπος αρχείων: jpg (imagequality 12)

  • διαστάσεις: 1.500 pixel η μεγάλη πλευρά

  • όνομα αρχείων: κάθε ψηφιακό αρχείο πρέπει να φέρει ως τίτλο το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: yourlastname_01.jpg, yourlastname_02.jpg κ.ο.κ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια