Γιάννης Α. Ταχόπουλος: Όψεις θρησκευτικής βίας στην Πρωτοβυζαντινή Αίγυπτο – Εθνικοί, Χριστιανοί, Ιουδαίοι, Μανιχαίοι | Νέα έκδοσηISBN: 978-960-658-057-4
ΣΕΛΙΔΕΣ: 476
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιάννης Α. Ταχόπουλος


Στην παρούσα μελέτη παρατίθενται και αναλύονται τα περιστατικά διαθρησκευτικής βίας στην Αίγυπτο της περιόδου 303-646 μ.Χ., μεταξύ Εθνικών, Χριστιανών, Ιουδαίων και Μανιχαίων. Ο φόνος της Υπατίας, και η κατάληψη του Σεραπείου από τον επίσκοπο Θεόφιλο, είναι δύο από τα γνωστότερα γεγονότα. Το ζήτημα της εφαρμογής της αντιπαγανιστικής νομοθεσίας στην Αίγυπτο και τη λοιπή αυτοκρατορία· τα πρόσφατα αρχαιολογικά πορίσματα για το βαθμό καταστροφής των αρχαίων ναών και αγαλμάτων και τις μετατροπές ναών σε εκκλησίες· η σύγκριση των πορισμάτων αυτών με τις γραπτές πηγές· Κόπτες ηγούμενοι που αντιμάχονται θεούς και εθνικούς «Δυνατούς»· η ερμηνεία των βιαιοτήτων από Εθνικούς και Χριστιανούς· ο ρυθμός εκχριστιανισμού της Αιγύπτου και η συσχέτισή του με την άσκηση βίας, καθώς και άλλα, παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη για την πανάρχαια αυτή χώρα σε μια εποχή-μεταίχμιο.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια