Δύο νέα portals για τα Μέλη και τους χρήστες μουσικής εγκαινιάζει η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στο site της

 Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, στο πλαίσιο της αξιοπιστίας,  της διαφάνειας και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τα Μέλη της και προς τους χρήστες μουσικής, εγκαινιάζει δύο νέες διαδικτυακές πύλες (portals) που είναι διαθέσιμες από την Τετάρτη 12 Μαΐου, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.autodia.gr .

1. Portal Διανομών για τα Μέλη:


Η νέα πλατφόρμα της Αυτοδιαχείρισης παρέχει σε όλα τα Μέλη του Οργανισμού (δημιουργούς / κληρονόμους / rightsholders / εκδότες) τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα των διανομών τους, με έναν απλό και εύληπτο τρόπο.
Μέσω του προσωπικού λογαριασμού χρήσης στο site της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του εκάστοτε Μέλους και σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, τα μέλη είναι σε θέση να προσπελάσουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις διανομές τους, από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Οργανισμό μέχρι και σήμερα. Η πλατφόρμα, μέσω πολλών διαφορετικών τρόπων παρουσίασης των δεδομένων και μέσω λειτουργιών ανάλυσης, παρέχει, επίσης, στα μέλη τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων και ανάπτυξης στρατηγικής σε σχέση με το ρεπερτόριό τους, τις χρήσεις και τη διακίνηση αυτού.
Η υλοποίηση βασίζεται σε υψηλά πρότυπα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τη λειτουργικότητα αντίστοιχων εργαλείων που έχουν λανσαριστεί από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς ΟΣΔ τα προηγούμενα χρόνια.


Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήσεις και οδηγίες χρήσης σχετικά με το Portal Διανομών απευθυνθείτε στο Τμήμα Μελών, email: members@autodia.gr / τηλ. 2103125278 (εσωτ.359).

2. Portal Εγχώριου Ρεπερτορίου Autodia για τους χρήστες μουσικής:

 
Μια νέα δημόσια διαδικτυακή πύλη, διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες μουσικής, αλλά και στον κάθε ενδιαφερόμενο, να ενημερωθεί σχετικά με το εγχώριο εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του Οργανισμού. Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αναζητήσεις μέσω ευέλικτου μηχανισμού επί του συνόλου του ρεπερτορίου και να λάβουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τα εσωτερικά συστήματα τεκμηρίωσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Με τον τρόπο αυτόν, η πληροφορία που παρουσιάζεται είναι επικαιροποιημένη και πλήρης, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά την τρέχουσα εικόνα εκπροσώπησης.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για εισέλθετε στην πύλη εγχώριου ρεπερτορίου: https://www.autodia.gr/WorksPublic

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια