Παρουσίαση βιβλίου: Αεί ασκούμενοι του Κωνσταντίνου Μπενέκη στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος