Κώστας Ευαγγελάτος: Εκθεσιακός, εκδοτικός και εορταστικός Δεκέμβριος


Συνεχίζονται στο  ART STUDIO EST-LA CHAΜBRE, Πρατίνου 87 στην Αθήνα τα ART WEEKENDS.

Εκτίθενται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, μικρογλυπτικής, χαρακτικής, διακοσμητικής και παρουσιάζονται νέες εκδόσεις τέχνης και λογοτεχνίας του Κώστα Ευαγγελάτου, όπως η νέα συγκεντρωτική έκδοση "Εγκάρσια Ρήματα", ποιητικές αναδρομές, εκ. ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ, Αθήνα 2021 και το νέο εικαστικό, συλλεκτικό Ημερολόγιο 2022, με τίτλο "Συμβολικές Μορφές".

Ο ιστορικός τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς αναφέρει σε θεωρητικό κείμενο του: Η πραγματικότητα των ποικίλων εικόνων-εκθεμάτων που παρουσιάζονται εναρμονίζεται με μια έντονη εκφραστικότητα  που επιδρά ποικιλόμορφα στην τεχνική ιδιαιτερότητα των συλλήψεων και των καταθέσεων του Κώστα Ευαγγελάτου. Τα άφθονα υλικά στις συνθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τον ταλαντούχο  δημιουργό υιοθετούν τις ματιές και τις μανιέρες από μια αισθητικά ενιαία επιφάνεια διαπραγμάτευσης και διευθέτησης των συνθέσεων. Oι εικαστικές εκτοξεύσεις του Κώστα Ευαγγελάτου διατηρούν την υπερβατικότητα και την οντότητα των ελεγειακών αποδόσεων με θέσεις  που προέρχονται από στοχαστικές προσεγγίσεις. Απεικονίζουν αντιστίξεις με σημειογραφίες και εικονίσεις που  ανακαλούν αναφορές με νοήματα και μηνύματα. Τονίζουν καίριες σχέσεις που εμπεριέχουν αποκλίσεις με γραμμή και περιεχόμενο κάτι που γίνεται γρήγορα αντιληπτό καθώς επιδεικνύεται στα εγχειρήματα. Στον πυρήνα της τεχνικής του βρίσκονται θεάσεις με λεπτομερείς φιλοσοφικές απόψεις που εντείνουν την επικοινωνία μεταξύ των γραφικών αναφορών και του ιστού διαχρονικότητας. Ο εμπνευσμένος καλλιτέχνης διαθέτοντας την επαρκή σφραγίδα της δωρεάς συνδέει τις κλίμακες με τον προβληματισμό και την όχθη της αναμενόμενης συνοχής με την απαιτούμενη σύνεση. Οι ζωγραφικές αφηγήσεις του με απολήξεις και εξάρσεις διευρύνουν τις οπτικές εξιχνιάσεις και τις σημασιολογικές ερμηνείες.

Η Παρουσίαση του Ημερολογίου 2022 θα γίνει το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2022 στις 12.30 το μεσημέρι.

ART WEEKENDS 2021
Επισκέψεις-ξεναγήσεις σε φιλότεχνους μόνο μετά από προσυνεννόηση και τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια