Πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα μουσικών έργων και δικαιωμάτων των Ελλήνων Δημιουργών αποκτά η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 


Απόφαση ΣτΕ:

Πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα μουσικών έργων και δικαιωμάτων

των Ελλήνων Δημιουργών αποκτά η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Ακυρώνεται μερικώς η ΚΥΑ μεταφοράς της δραστηριότητας της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ με  την υπ’ αριθ. 1023/2022 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, όσον αφορά το μέρος που μεταβιβάζει κατά κυριότητα τις εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων που αγοράστηκαν και αναπτύχθηκαν από την ΕΥΕΔ, διότι αυτή υπερβαίνει τον σκοπό της έκτακτης διαχείρισης που έχει ανατεθεί στην ΕΔΕΜ. 

Ταυτόχρονα, έτσι απαγορεύεται και να μεταβιβαστούν οποιαδήποτε λοιπά πάγια στοιχεία κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΟΠΙ και ΕΔΕΜ. 

Επιπλέον, η απόφαση τονίζει ότι οποιοσδήποτε νόμιμος δικαιούχος και κατ’ επέκταση και τα μέλη της Αυτοδιαχείρισης (καθώς και η ίδια η Αυτοδιαχείριση ως εκπροσωπούσα τα συμφέροντα των μελών της) έχουν πλήρη πρόσβαση κατά την διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης της ΕΔΕΜ για τα ακόλουθα δεδομένα: 

α) Στα δεδομένα της τεκμηρίωσης των έργων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ που εκπροσωπήθηκαν από τον ΟΠΙ. 

β) Στα δεδομένα είσπραξης των δικαιωμάτων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ από όλες τις πηγές.

 γ) Στα δεδομένα διανομής των εσόδων στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ. 

Τέλος, αμέσως μετά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης, όλα τα σχετικά αρχεία και δεδομένα πρέπει να επιστραφούν άμεσα στον νόμιμο δικαιούχο τους και όχι να μεταβιβαστούν οπουδήποτε αλλού (λ.χ. σε οποιονδήποτε τρίτο, άλλον ΟΣΔ ή ΑΟΔ). Τονίζεται ότι πολλοί από τους δικαιούχους αυτούς είναι σήμερα μέλη της Αυτοδιαχείρισης. 

Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή του ΣτΕ, καθώς δικαιώνει την Αυτοδιαχείριση και τα μέλη της, ως προς ένα κρίσιμο σκέλος του αιτήματός της, με βάση τις αρχές διαφάνειας και ισονομίας, το οποίο αφορά στη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε σημαντικά αρχεία της ΕΥΕΔ που αφορούν τους Έλληνες δημιουργούς. 

Η Αυτοδιαχείριση είναι πιστοποιημένο μέλος όλων των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών ενώσεων οργανισμών δημιουργών. Εισπράττει και διανέμει δικαιώματα Ελλήνων και ξένων συνθετών και στιχουργών, καθώς και σημαντικών ξένων εκδοτών μουσικής, από όλες τις πηγές εσόδων, με βάση τους διεθνείς επαγγελματικούς κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές των  ομόλογων Οργανισμών του εξωτερικού. 

Η Αυτοδιαχείριση δηλώνει ότι θα εργαστεί σε όλα τα πεδία προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων αυτών στη χώρα μας, προς όφελος όλων των δικαιούχων δικαιωμάτων ανεξαιρέτως.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια