1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός πεζογραφήματος και ποιήματος της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου

 


Η Ένωση Λογοτεχνών Αιγαίου (Ε.Λ.Α.) προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό συγγραφής πεζογραφήματος για ενήλικες με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς και ποιητικής δημιουργίας με το ίδιο θέμα. Ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα μπορεί να λάβει μέρος και στις δυο κατηγορίες, πεζογραφήματος και ποίησης.


Διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1η Ιουνίου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η 30η Σεπτεμβρίου 2023. Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των χρονικών πλαισίων θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.


Το θέμα

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνθέσουν ένα πεζογράφημα ή ένα ποίημα με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις (συγγενικές σχέσεις, φιλικές, ερωτικές κτλ.)

Τα διαγωνιζόμενα κείμενα/ποιήματα πρέπει να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ούτε να έχουν υποβληθεί σε άλλον διαγωνισμό.


Έκταση κειμένων/ποιημάτων

Τα πεζογραφήματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε έκταση τις 1.000 λέξεις (ως ελάχιστη έκταση θεωρούνται οι 400 λέξεις).

Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 32 στίχους.


Οι κριτές

Τα κείμενα θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή, που αποτελείται από διακεκριμένους λογοτέχνες, συγγραφείς και φιλολόγους,
η οποία έχει οριστεί από την Ένωση Λογοτεχνών Αιγαίου. Για λόγους διαφάνειας τα ονόματα αυτής θα ανακοινωθούν μετά το πέρας του Διαγωνισμού.


Οι νικητές

Οι δημιουργοί των τριών πρώτων πεζογραφημάτων και των τριών πρώτων ποιημάτων θα λάβουν τιμητική πλακέτα διάκρισης και την κονκάρδα της Ε.Λ.Α. κι επιπλέον θα εγγραφούν ως μέλη στην Ε.Λ.Α. δίχως δαπάνη εγγραφής. Επιπλέον, το έργο του πρώτου/της πρώτης δημιουργού από κάθε κατηγορία θα συμπεριληφθεί στο Ανθολόγιο της Ε.Λ.Α. του έτους 2024.


Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί με Δελτίο Τύπου που θα σταλεί στα ΜΜΕ, αλλά και με σχετικό κείμενο που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Λ.Α. στα τέλη Νοεμβρίου 2023.Δικαίωμα συμμετοχής – Βασικές προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η υποβολή των κειμένων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.


Επικοινωνία - Διευκρινίσεις

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: elaigaiou@gmail.com

Όροι συμμετοχής

Διαβάστε προσεκτικά τους συγκεκριμένους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, αυστηρά εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής των κειμένων πέρα από την ηλεκτρονική αποστολή δεν θα γίνεται δεκτός.
  2. Τα διαγωνιζόμενα κείμενα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, δακτυλογραφημένα στα ελληνικά, να μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 1.000 λέξεις για το πεζογράφημα και τους 32 στίχους για το ποίημα, και να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ούτε να έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό.
  3. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κάτοικοι Ελλάδας ή εξωτερικού. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη της Ε.Λ.Α. καθώς και συγγενείς τους πρώτου βαθμού. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο πεζογράφημα ή με ένα ποίημα στην κάθε κατηγορία διαγωνισμού και θα φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του κειμένου/ποιήματος.
  4. Η υποβολή των κειμένων γίνεται με αποστολή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση elaigaiou@gmail.com. Στο θέμα του e-mail πρέπει να αναγράφεται: ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ/ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Α. Στο σώμα του μηνύματος πρέπει να σημειώνονται επίσης ο τίτλος του πεζογραφήματος/ποιήματος και τα προσωπικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας). Συνημμένα πρέπει να υπάρχουν δύο ξεχωριστά αρχεία: 1. το κείμενο του πεζογραφήματος (σε αρχείο word), με τον τίτλο, χωρίς το όνομα του δημιουργού, 2. Το βιογραφικό του δημιουργού (σε διαφορετικό αρχείο word), το οποίο θα συμπεριλαμβάνει, εκτός από τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας, και βασικές πληροφορίες για τον συμμετέχοντα (ηλικία, επαγγελματική ιδιότητα, βασικές σπουδές).
  5. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής κειμένου με λογοτεχνικό ψευδώνυμο. Στο βιογραφικό σημείωμα όμως του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να σημειώνονται τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς του.
  6. Οποιαδήποτε συμμετοχή δε συμφωνεί με όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισμού θα αποκλείεται αυτόματα από αυτόν, ως άκυρη, χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.
  7. Με την ηλεκτρονική αποστολή ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση και εκχωρεί στην Ε.Λ.Α. το αποκλειστικό δικαίωμα για δημοσίευση του πεζογραφήματος/ποιήματος σε βιβλίο (εφόσον διακριθεί στον διαγωνισμό) χωρίς άλλη αξίωση ή απαίτηση οικονομικής φύσης.
  8. Όλη η επικοινωνία για τον διαγωνισμό θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης elaigaiou@gmail.com
  9. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες ή να ματαιώσουν τον διαγωνισμό.
  10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια