Η φωτογραφία της ημέρας: Μπάμπης Τάσιος


Πρώτα η φύση. Εμείς την έχουμε ανάγκη, όχι το αντίθετο.
Τα φαραωνικά ανθρώπινα έργα που καταστρέφουν βιότοπους και διαταράσσουν την ισορροπία της φύσης, μόνο εις βάρος όλων μας λειτουργούν μακροπρόθεσμα.
Πριν να είναι αργά, ας το αντιληφθούμε!
Οροπέδιο Τύμφης - Ήπειρος
Photo © Μπάμπης Τάσιος
www.babistasios.blogspot.gr
https://www.facebook.com/Kaleidoscopephotogr/