Ειδικός Διαγωνισμός Συγγραφής Σεναρίου Μικρού Μήκους "Σενάρια Ζωής"

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σεναρίων παρατείνεται μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2020.

H Ε.Σ.Ε., μετά από ανάθεση της Pfizer Ηellas A.E. προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού συγγραφής σεναρίου ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Σενάρια ζωής» στο πλαίσιο Εκστρατείας Ενημέρωσης για τους κινδύνους που συνεπάγεται η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Στόχος της ταινίας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάδειξη του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής σαν μία από τις σημαντικότερες υγειονομικές απειλές.

Ο διαγωνισμός αφορά οιονδήποτε συγγραφέα ανεξαρτήτως ηλικίας και επαγγέλματος με εξαίρεση τους Επαγγελματίες Υγείας, τους υπαλλήλους της Pfizer Hellas Α.Ε. και τους υπαλλήλους και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε..*
Ο διαγωνισμός άρχεται την 1η Φεβρουαρίου 2020 και λήγει την 1η Μαΐου 2020. Η Ε.Σ.Ε., ανάλογα με την πρόοδο συγκέντρωσης των σεναρίων ή/και ανταποκρινόμενη σε αιτήματα διαγωνιζομένων μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού μέχρι το ανώτατο 1 (ένα) μήνα από την αρχική ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού ήτοι την 31η Μαΐου 2020.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν συμμετοχή, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1: Να προβούν σε κατοχύρωση του σεναρίου στην ΕΣΕ, στη διεύθυνση:
https://senariografoi.gr/gr/screenplays/screenplays-registration/
Βήμα 2: Να αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού και να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
Βήμα 3: Με τον κωδικό κατοχύρωσης να δηλώσουν συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό: https://senariografoi.gr/gr/screenplays/contests
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό διασφαλίζεται με τον κωδικό συμμετοχής που λαμβάνει ο κάθε μετέχων μετά την υποβολή του έργου, εντός του τρέχοντος έτους, στην ειδική εφαρμογή του διαγωνισμού (βλ. βήμα 2 ανωτέρω), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει.
Στην ειδική περίπτωση που η πληρωμή της κατοχύρωσης δεν δύναται να γίνει με οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μπορεί να γίνει με κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς αριθ. λογ. IBAN GR5701718390006839133385616.
Σε αυτή την περίπτωση οι μετέχοντες θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@senariografoi.gr συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και του όρους προστασίας προσωπικών πληροφοριών (δεδομένων) όπως ακριβώς αναφέρονται στην προκήρυξη.
Σχετικά με αυτή τη διαδικασία παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση info@senariografoi.gr.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι διαγωνιζόμενοι με την συμμετοχή τους, θα πρέπει να αποδεχθούν ότι: 
o Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά άδεια να χρησιμοποιούνται τα ονόματα των νικητών και οι φωτογραφίες τους για λόγους δημοσιότητας και προώθησης.

o Το "πρωτότυπο" σενάριο θα πρέπει να είναι όντως πρωτότυπη, κατοχυρωμένη, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης, στην Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, εργασία του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό συγγραφέα. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα σενάρια να μην έχουν γυρισθεί ή/και να μην έχουν υποβληθεί ή διακριθεί σε άλλους διαγωνισμούς.

o Σενάρια γραμμένα από περισσότερους από ένα συγγραφείς είναι αποδεκτά. Εάν το σενάριο που θα  κερδίσει βραβείο/έπαινο ανήκει στην κατηγορία αυτή, το χρηματικό βραβείο θα διανεμηθεί μεταξύ των συγγραφέων.

o Δεν μπορούν να υποβληθούν σενάρια animation ή documentaire.

o Το σενάριο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

o Οι σελίδες του σεναρίου (πλην του εξωφύλλου) πρέπει να είναι αριθμημένες, σε επαγγελματικό φορμάτ και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 10 (δέκα) έως 12 (δώδεκα) σελίδες (με στοιχεία των 12).

o Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχύρωση του σεναρίου στην Ε.Σ.Ε.  με την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και η κατάθεση ανωνύμως του σεναρίου στο διαγωνισμό. Οι επιτροπές έχουν δικαίωμα να ακυρώνουν οιοδήποτε σενάριο κρίνουν ότι προδίδει ακόμα και εμμέσως την ταυτότητα του δημιουργού του.

o Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό σεναριογράφοι θα πρέπει να έχουν αποδεχθεί ότι, από το υπόλοιπο 80% του χρηματικού επάθλου που θα λάβουν από την τυχόν βράβευσή τους τα 400 (τετρακόσια) ευρώ θα συνιστούν συνυπολογιζόμενο μέρος της αμοιβή τους για την ενδεχόμενη  παραγωγή ταινίας μικρού μήκους. Η τελική αμοιβή του σεναριογράφου υπολογίζεται, σε περίπτωση χρήσης του σεναρίου του για την παραγωγή της ταινίας μικρού μήκους, στο  5% επί του τελικού κόστους παραγωγής της.
o Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό σεναριογράφοι θα πρέπει να έχουν αποδεχθεί ότι εάν το σενάριό τους επιλεγεί να γίνει ταινία μικρού μήκους θα δεχθούν να συνεργαστούν χωρίς επιπλέον αμοιβή με επαγγελματία σεναριογράφο (αναλυτή σεναρίου) για την προσαρμογή του σεναρίου, αποδεχόμενοι επίσης και τυχόν μεταβολές του περιεχομένου του σεναρίου τους ανάλογα με την βούληση του σκηνοθέτη ή του παραγωγού, προκειμένου να καταστεί αυτό κατάλληλο για την υλοποίησή του σε ταινία μικρού μήκους.

o Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό σεναριογράφοι που δεν θα βραβευθούν θα αναλάβουν την υποχρέωση να μην παραχωρήσουν ούτε να γνωστοποιήσουν σε τρίτους το σενάριό τους τουλάχιστον πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την βράβευση των νικητών του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι:   
i) Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αναφορά στο σενάριο (αμέσως ή εμμέσως) συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων τόσο με το εμπορικό τους όνομα όσο και με αναφορά της δραστικής τους ουσίας.

ii) Δεν επιτρέπεται η απεικόνιση συσκευασιών φαρμακευτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να θυμίσουν συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν.

iii) Δεν επιτρέπεται η αναφορά ονομάτων φαρμακευτικών εταιρειών.  
iv)  Το σενάριο δεν πρέπει να μειώνει με οποιοδήποτε τρόπο ή να αμφισβητεί την κρίση, την αξιοπιστία ή το κύρος των ιατρών, των φαρμακοποιών ή άλλων επαγγελματιών υγείας, των φαρμακευτικών εταιρειών ή/και των κρατικών υπηρεσιών Υγείας, ή να δηλώνει ή αφήνει να εννοηθεί (άμεσα ή έμμεσα) ότι οι ασθενείς θα πρέπει να αμφισβητούν ή να μην συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή την συνταγογράφηση των θεραπόντων ιατρών τους.

v)  Δεν επιτρέπονται οι συνεντεύξεις ή η συμμετοχή στο σενάριο πραγματικών ασθενών.

vi) Το σενάριο δεν θα πρέπει να δίδει την εντύπωση, άμεση ή έμμεση, είτε ότι προωθεί είτε ότι αποτρέπει την συνταγογράφηση ή την λήψη από τους καταναλωτές οποιωνδήποτε συγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων ή κατηγορίας αυτών στην περίπτωση που τα εν λόγω φάρμακα τους έχουν χορηγηθεί με νόμιμη συνταγή ιατρού.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Επίσης οι μετέχοντες πριν την υποβολή του σεναρίου τους στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδεχθούν την διαδικασία περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών (δεδομένων), όπως περιγράφεται παρακάτω:
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1.Εισαγωγή
Η Pfizer Ελλάς Α.Ε.(‘Pfizer’ή ‘Εταιρεία’), με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 243, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό Αττικής, είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών της απέναντι στους φορείς των δικαιωμάτων αυτών. Σκοπός της παρούσας ‘Δήλωσης περί Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών (Δεδομένων)Συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Συγγραφής Σεναρίου Ταινίας Μικρού Μήκους’(η ‘Δήλωση’), είναι να ενημερώσουμε τα πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό συγγραφής σεναρίου ταινίας μικρού μήκους με θέμα: «Μικροβιακή αντοχή και επιπτώσεις της» (οι ‘υποψήφιοι’),αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο Εκστρατείας Ενημέρωσης της Pfizer για τους κινδύνους που συνεπάγεται η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά, τον οποίο διοργανώνει σε συνεργασία με την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (‘Ε.Σ.Ε’).
2. Είδος Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγουμε
ΗPfizer, θα ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και η Ε.Σ. Έως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Pfizer, για να συλλέγει τις αιτήσεις των συμμετεχόντων, προκειμένου να τις αξιολογήσει και στη συνέχεια να επιλέξει εκείνη που θεωρεί κατάλληλη για τη δημιουργία της ταινίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, σενάριο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο,)αποτελούν και θα αναφέρονται ως ‘προσωπικά δεδομένα’. Επιθυμία και στόχος της Pfizerείναι η συλλογή προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων να περιορίζεται στις πληροφορίες αυτές που είναι απολύτως αναγκαίες για τον συγκεκριμένο σκοπό.
3. Σκοποί και Νομική Βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Η Pfizer συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:i) επειδή οικειοθελώς χορηγείτε τα δεδομένα αυτά και συναινείτε στην επεξεργασία τους από την Pfizer,ii) επειδή τα δεδομένα σας είναι αναγκαία προκειμένου η Pfizerνα αναλάβει ενέργειες κατόπιν αιτήματός σας (π.χ. επεξεργασία αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό), iii) προκειμένου η Pfizerνα διαχειριστεί τη μεταξύ μας σχέση, εφόσον μία τέτοια σχέση στο μέλλον προκύψει,iv) σε συμμόρφωση με εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση της Pfizer(π.χ. τήρηση νομικών διαδικασιών). 
4. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων
Α. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Pfizerκατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησής σας, θα κοινοποιηθούν στο προσωπικό της Pfizer και της ΕΣΕ, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και επιλογής του σεναρίου.
Β. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής του σεναρίου, συναινείτε, να γνωστοποιηθεί το ονοματεπώνυμό σας και να καταγραφεί η εικόνα σας (κινούμενη και στατική) με οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί από την Pfizer για την ανακοίνωση των νικητών και την απονομή των βραβείων, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει από τη Pfizer και να αναπαραχθούν για εσωτερική χρήση (ενδεικτικά με προβολή σε οθόνες εντός του κτιρίου γραφείων και στο ενδοδίκτυο -intranet- της εταιρείας,) καθώς και εξωτερική χρήση (ενδεικτικά σε διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δελτία τύπου), προς ενημέρωση του προσωπικού της αλλά και του ευρύτερου κοινού.
5. Ασφάλεια Δεδομένων
Η Pfizer λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την ασφάλεια του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων.
6. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων
Η Pfizerθα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία επιλογής σεναρίου. Τα προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων που δεν έχουν επιλεγεί, θα καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, εκτός εάν η νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
7. Τα Δικαιώματά Σας
Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων, για όσο διάστημα η Pfizerδιατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, διόρθωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε συγκεκριμένες περιστάσεις το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8. Επικοινωνία με την Pfizer
Εάν έχετε ερωτήσεις, παράπονα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Pfizer επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Νοσοκομειακής Επιχειρησιακής Μονάδας της Pfizer (Λ. Μεσογείων 243, Τ.Κ. 15451, Ν. Ψυχικό Αττικής, τηλ. 210 67 85 519).

Κριτική επιτροπή - αξιολόγηση
Στην πρώτη φάση που ορίζεται ως η “προκριματική φάση”, τριμελείς επιτροπές από μέλη της Ε.Σ.Ε. θα αξιολογήσουν τα σενάρια και θα προκρίνουν τα καλύτερα.
Από το σύνολο των σεναρίων που θα έχουν περάσει επιτυχώς από την από την πρώτη στην δεύτερη φάση, η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει 6 (έξι) σενάρια τα οποία θα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Η βαθμολογία των σεναρίων θα έχει γίνει με point system ως έξης:
• 5 σημεία για την πρωτοτυπία της ιδέας
• 5 σημεία για τον χειρισμό του θέματος
• 5 σημεία για την δραματουργία και την πλοκή
• 5 σημεία για την ανάπτυξη των χαρακτήρων
• 5 σημεία για τους διαλόγους
Στη δεύτερη φάση που ορίζεται ως η “τελική φάση” θα αναδειχθούν οι νικητές του διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα, θα συγκροτηθεί 9/μελής «Κριτική Επιτροπή» η οποία θα απαρτίζεται από: 2 σεναριογράφους, 1 σκηνοθέτη, 1 παραγωγό, 1 κριτικό κινηματογράφου, επιλογές της Ε.Σ.Ε.και 3 επαγγελματίες υγείας (εκπρόσωποι από τις Επιστημονικές Εταιρείες) αλλά και ένα ακόμη πρόσωπο που θα υποδείξει η Pfizer Ελλάς Α.Ε. κατά την απόλυτη κρίση της και θα μπορεί να είναι είτε υπάλληλος της Pfizer είτε και οποιοσδήποτε ενήλικος τρίτος, Έλληνας ή αλλοδαπός χωρίς περιορισμό.
Τα ονόματα των μελών των κριτικών επιτροπών δεν θα ανακοινωθούν μέχρι την έκδοση των τελικών αποφάσεων της Επιτροπής.

Βραβεία – Έπαινοι:
Τα 6 (έξι) σενάρια που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα βραβευθούν κατά την διάρκεια εκδήλωσης όπου θα δοθούν 3 (τρία) χρηματικά βραβεία και 3 (τρείς) χρηματικοί έπαινοι ως ακολούθως: 
1. Πρώτο βραβείο € 2.500 (δυόμιση χιλιάδες ευρώ).
2. Δεύτερο  βραβείο € 1.500 (χίλια πεντακόσια ευρώ).
3. Τρίτο  βραβείο € 1.000 (χίλια ευρώ).
4. Οι τρεις έπαινοι από € 500 (πεντακόσια ευρώ) έκαστος. 
Εάν υπάρξει ισοψηφία με έτερον βραβευθέντα πέραν των 6, τα ποσά θα μοιραστούν σε ίσα μερίδια μεταξύ των δικαιούχων.
Στους νικητές του διαγωνισμού εκτός από τα χρηματικά ποσά θα δοθούν μετάλλια (στα βραβεία) και περγαμηνές (στους επαίνους).  
Πληροφορίες: info@senariografoi.gr ή από τον Αλέξανδρο Κακαβά στο 6932089819 
*Διευκρινίζεται ότι «Επαγγελματίες Υγείας» θεωρούνται όσα φυσικά πρόσωπα ασκούν το ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρμακευτικό ή νοσηλευτικό επάγγελμα και εκ της ιδιότητός τους αυτής έχουν την δυνατότητα να συνταγογραφήσουν, διαθέσουν ή χορηγήσουν ένα φαρμακευτικό σκεύασμα.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Σχετικά με τη Μικροβιακή αντοχή και τις επιπτώσεις της
Η έκταση του προβλήματος
• Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα υγειονομικά προβλήματα
• Νοσηλευόμενοι ασθενείς, είναι δυνατόν να ξεπερνούν το βασικό τους νόσημα και να χάνουν τη ζωή τους από λοίμωξη από νοσοκομειακό παθογόνο.
• Υπολογίζεται ότι δυνητικά έως το 2050 10 εκατομμύρια άνθρωποι θα χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από ανθεκτικά μικρόβια, αριθμός μεγαλύτερος από τους θανάτους τους οφειλόμενους στον καρκίνο.
• Στην Ελλάδα έχουμε ετησίως περισσότερους από 1500 θανάτους οφειλόμενους σε λοιμώξεις από τέτοια μικρόβια
• Το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής είναι πολύ-παραγοντικό. Κυρίως οφείλεται στους δύο παρακάτω  λόγους
Στην ευρεία και μη σωστή χρήση των αντιβιοτικών (στην κοινότητα, το νοσοκομείο ακόμα και την κτηνοτροφία)
Στις  κακές συνθήκες υγιεινής που έχουν σας αποτέλεσμα τη διασπορά των μικροβίων από ασθενή σε ασθενή.

Δράσεις προς την επίλυση προβλήματος
• Χρήση αντιβιοτικών μόνο κατόπιν οδηγίας – συνταγής ιατρού
• Ολοκλήρωση της θεραπείας ανεξάρτητα της έκβασης των συμπτωμάτων (δεν διακόπτω τη θεραπεία αν νιώσω καλύτερα ή αν υποχωρήσουν τα συμπτώματα)
• Υιοθέτηση κανόνων υγιεινής στην κοινότητα (πλύσιμο χεριών) και στο νοσοκομείο (πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικών, απομόνωση ασθενών, επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού κλπ).
• Έλεγχος συνταγογράφησης αντιβιοτικών

Μικροβιακή αντοχή και Covid-19
Παρόλο που στις ιώσεις, όπως είναι η γρίπη και η COVID-19 τα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικά και δε πρέπει να χορηγούνται, βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί να εμφανίζονται σαν δευτερογενείς επιπλοκές μετά την ίωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η χρήση αντιβιοτικών, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες για την ορθή τους χρήση. Στους νοσηλευόμενους ασθενείς, και ακόμα περισσότερο σε αυτούς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, είναι πιθανό να εμπλέκονται και πολυανθεκτικά μικρόβια, που περιορίζουν τις θεραπευτικές επιλογές (αντιβιοτικά)  και επιδεινώνουν την πρόγνωση.

Βιβλιογραφία
1. O’ Neill J. Tackling a global health crisis: initial steps. The Review of Antimicrobial Resistance. 2014. Available at: https://amr-review.org/Report-52.15, Accessed 30 Jan 2019.
2. Cassini A et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis 2019;  19: 56–66.
3. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
4.ESAC-Net surveillance data, November 2017. Available at https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/summary-latest-data-antibiotic-consumption-eu-2017