Πανελλήνια Ένωσης Λογοτεχνών: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B1%2B%25CE%2588%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7%2B%25CE%259B%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2587%25CE%25BD%25CF%258E%25CE%25BD%2B%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2B%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BF
Το ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ» (Π.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 7-6-2020 ΕΩΣ 7-6-2023.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Κωβαίου – Ψακή Αγγελική
Αντιπρόεδρος: Παπακωνσταντίνου Ηλίας
Γενικός Γραμματέας: Μανωλέα Χριστίνα Παναγιώτα
Ταμίας: Μέμου Παρασκευή
Ειδικοί Γραμματείς: Μελισσουργάκης Μανώλης
Σαββάκης Χρίστος
Κοσμήτορας: Δάγλας Γιώργος
Δημόσιες σχέσεις – Εφορος: Φλώρος Ρ.Βασίλειος
Μέλη: Φραγκούλης Δημήτριος
Αναπληρωματικά μέλη:
Φιλιππάκης Ιωάννης
Τσαγκαράκη Νούλη
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γιαννόπουλος Αντώνιος
Δάλλα Ελένη
Κοτσύφη Νότα
Κουμανίδου Αικατερίνη
Βέρδη Καρίνα
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργαντάκη Ψυχογιού Φωτεινή
Βολάκης Κωνσταντίνος
Κυρλής Χαράλαμπος