Γ’ Πανελλήνιος Διαγωνισμός ποίησης Χαϊκού

Οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, Εφαλτήριο Λόγου Τέχνης και Πολιτισμού, προκηρύσσουν τον Γ’ Πανελλήνιο Διαγωνισμό ποίησης Χαϊκού, για το έτος 2020, σε ελεύθερο θέμα. Ο διαγωνισμός θα είναι όπως και άλλοτε Ηλεκτρονικός.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομιλούντες την ελληνική γλώσσα οι οποίοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι διαγωνιζόμενοι /-ες, θα αποστείλουν με ψευδώνυμο το οποίο θα είναι γραμμένο στο επάνω δεξιό μέρος σελίδας , σε ένα αρχείο word, από 1 έως 5 χαϊκού γραμμένα σε υπολογιστή σε μορφή γραμματοσειράς Arial 14 τα οποία θα είναι αριθμημένα και χωρίς τίτλο, και θα κριθούν και θα βαθμολογηθούν το κάθε ένα ξεχωριστά, δηλαδή η βαθμολογία δεν θα είναι συνολική.
Σε ένα δεύτερο αρχείο θα αναγράφουν τα στοιχεία τους, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Μετά από αυτή την ημερομηνία καμιά συμμετοχή δεν θα είναι έγκυρη.
Οι συμμέτοχες αποστέλλονται στο email h_athos@hotmail.com και ενημερώνεστε άμεσα για την παραλαβή.
Θα απονεμηθούν:
Βραβεία, έπαινοι και εύφημες μνείες.
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου του 2020. Οι περγαμηνές θα αποσταλούν στους διακριθέντες στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
Υπάρχει ενδεχόμενο έκδοσης των διακριθέντων έργων σε τόμο, η αποδοχή από μέρους των διακριθέντων λογοτεχνών, θεωρείτε δεδομένη με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 00357 99604005 (΄Αθως Χατζηματθαίου) και στο email h_athos@hotmail.com

Εκ της διοικούσας ομάδας
Άθως Χατζηματθαίου
Πρόεδρος

Γιάννος.Λαμπής
Γραμματέας