Μουσική εκδήλωση "Τραγούδι γίνε" από τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Οινουσσών "Οινόεσσα"