Χρήστος Ντικμπασάνης: Χαϊκού για το Πάσχα

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Χριστός Ανέστη

εκ νεκρών ενυπνίων

περί της ζωής

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ

Χριστού θέασις

Ενταφιασμένος κοσμεί

την Αυτού νίκην

 

ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ

Χριστός πατήσας

Άδην φέρει την ζωή

την αιώνιον

 

Ο ΑΝΑΣΤΑΣ

Αναστάς Χριστός

την εμήν ανάστασιν

προαναγγέλλει

  

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ

Χριστού τον Σταυρόν

προσκυνούμε ταπεινώς

και Ανάστασιν

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

Ύμνους ψάλλοντες

τιμούμε Ανάστασιν

του Θεανθρώπου

 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ

Συ ει ο Θεός

Έτερον ουκ είδομεν

νικητήν Άδου

 

ΧΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Δώρισες ζωή

τον Σταυρόν υπομείνας

δι’ημάς αναστάς

 

ΤΑ ΠΑΘΗ

Δεύτε χριστιανοί

τα Πάθη Κυρίου ιδόντες

προσκυνήσωμεν Θεόν


ΙΔΟΥ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

Αναθαρρείτε

Ιδού γαρ ο Σταυρός Του

Πλύνων κακίας

 

ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ

Δια παντός Χριστέ

ευλογήσω τα πάθη

τα φλογίζοντα

 

Ο ΥΠΝΟΣ

Θα αναστηθείς

Τούτο προείπε Χριστός

Εγώ καθεύδω

 

ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Την χείρα τείνει

εκ του τάφου ο Χριστός

Ημείς εσμέν θνητοί

 

ΕΛΕΟΣ

Ο Χριστός Θεού

εκ του τάφου αναστάς

φέρει έλεος


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο εκ ουρανού

τας νεφέλας κρεμάσας

Άνθρωπον ζητεί

 

Ο ΤΥΦΛΟΣ

Ω γλυκύ Έαρ

γλυκύτατε πρωτανθέ

όρα τον τυφλόν

 

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ

Βουβή η πομπή

Σταυρός βαρύς στην πλάτη

άγνωστου άνδρα

 

ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Πάσχα, πέρασμα

απ’το σκοτάδι στο φως

με βάρκα παθών

 

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ

Του Χριστού πάθη

δείχνουν το τετέλεσται

του πολιτισμού


ΤΑ ΠΑΘΗ

Καρφιά στα πόδια

της άμυαλης κοινωνίας

τα πάθη Χριστού

 

Η ΑΠΟΔΟΧΗ

Ο σταυρός ψηλά

Η σωτηρία άφαντη

αν δεν τη δεχθείς

 

ΤΟ ΚΛΕΟΣ

Κλέος σωτηρίας

το στεφάνι μ’αγκάθια

Στολίζει μαλλιά

 

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ

Σήμερα αργά

σταυρώσανε τον ήλιο

κόλασης σκυλιά

 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Χριστός ματώνει

σ’ άμυαλης κοινωνίας

τα τετέλεσται


Φωτογραφία: Bruno van der Kraan

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια