Παρουσίαση βιβλίου: Ρεμβάζοντας μέσα στο χρόνο των Μαίρη Ζαχαράκη και Ηλία Παπακωνσταντίνου