Παρουσίαση βιβλίου: Η μυστική ενότητα των αντιφάσεων, Ο ανεπίκαιρος τρόπος να παρατηρούμε τον κόσμο του Γιάννη Καραχισαρίδη στο Νομισματικό Μουσείο