Παρουσίαση βιβλίου: "www.Dialogos.gr" του Κώστα Λίχνου στον Αστακό