Παρουσίαση βιβλίου: «Ερωτικά Αλληλούια, Λυρικές Μπαλάντες Της καρδιάς και Του πάθους» της Πέρθας Καλέμη στη Λέσβο