Παρουσίαση βιβλίου: «ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΥΜΗΣΗ» του Τάκη Χαραλ. Ιορδάνη στη Λέσβο