Παρουσίαση του βιβλίου "ΕΛΕΛΙΧΘΩΝ" του Αντώνη Θαλασσέλη στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών