Παρουσίαση του βιβλίου "Πίνακες" της Αγγελικής Ζευγολάτη στην Αθήνα