Εισήγηση για το βιβλίο "Εισαγωγή στη σκέψη της Παλαιάς Κίνας" του Νίκου Χρ. Δίτσιου

 


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ

«Εισαγωγή στη σκέψη της Παλαιάς Κίνας»

Περιλαμβάνει:

Στοιχεία από την ιστορία της Κίνας.

α1. Οι αρχαίοι αυτοκράτορες και βασιλιάδες.

Από τον άνθρωπο Παν Γκου πριν 2.290.000 χρόνια πάμε στην Ουράνια Δυναστεία που βασίλεψε για 570.000 έτη.

Ακολούθησαν οι έντεκα Γήινοι αυτοκράτορες με πρώτον από αυτούς τον Σουέι Ρεν, και οι Ανθρώπινοι Αυτοκράτορες με πρώτον τον Φου Σι (2.852-2.738 π.χ.), ενώ πέντε από αυτούς χαρακτηρίστηκαν σαν Πέντε Μονάρχες (2.852 έως 2.206 π.χ.).

Συνεχίζουν οι Τρεις Δυναστείες Βασιλιάδων (2.205 έως 256 π.χ.).

α2. Περίοδος Μαχόμενων Βασιλείων

Με τα τέσσερα Μαχόμενα Βασίλεια:                              i. Τσι

                                                                                ii. Τζιν

                                                                                iii. Τσου

                                                                                iv. Τσιν

Και τα Μικρότερα Κρατίδια:                          i. Γου

                                                                ii. Γυά

                                                                iii. Λου

                                                                iv. Ουέι

                                                                v. Τζανγκ

α3. Έξι φιλοσοφικές σχολές:                        i. Ταοϊσμός

                                                                ii. Κομφουκισμός

                                                                iii. Μιχιστές

                                                                iv. Σχολή των Ονομάτων

                                                                v. Σχολή των Νομομαθών

                                                                vi. Σχολή Γιν – Γιανγκ


 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Το ΤΑΟ

Η ετυμολογία του «Ταό» σημαίνει τον Δρόμο ή την Πύλη διαμέσου της οποίας κινούνται τα πάντα.

Αρχή του Ταοϊσμού: Να κολυμπούμε πάντα με το ρεύμα, όχι αντίθετα σ΄ αυτό.

Το Ταό παράγει όλες τις μορφές στην ύπαρξη μέσω της αλληλεπίδρασης των αρχέτυπων της πολικότητας του Γιν: το σκιασμένο ή σκοτεινό.

                                Γιανγκ: το φωτεινό ή το φως.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ YINYANG

Το Γιν και Γιανγκ: Το πανάρχαιο κινέζικο σύμβολο Tai Chi (Το διάγραμμα της υπέρβασης).

Α. «Η κίνηση του Ταό είναι η επαναφορά. Μακρινό ταξίδι σημαίνει άμεση επιστροφή» λέγει ο Λάο Τσε.

Η μελέτη κάθε λογής συνδυασμών Γιν και Γιανγκ καταγράφεται σε ένα γενικό σύστημα κοσμικών αρχετύπων. Το σύστημα αυτό περιέχεται στο I Ching (Βιβλίο των Αλλαγών).

Β. Τέσσερις τύποι Αλλαγών

1. YinYang (Αντίθεση)

2. YinYang (Αλληλεξάρτηση)

3. YinYang (Μεγάλωμα και άδειασμα)

4. Yin – Yang (Μεταβλητότητα)

Πίνακας Yin – Yang  Δυτικών (Universal Energy Arts Society)

Γ. ΖΕΥΓΗ

Πίνακας YinYang των Ανατολικών (σύστημα Huainanzi)

Fours: Οι τέσσερις εποχές:                          α) Άνοιξη

                                                                β) Καλοκαίρι

                                                                γ) Φθινόπωρο

                                                                δ) Χειμώνας

                Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα:                                 α) Ανατολή

                                                                                                β) Δύση

                                                                                                γ) Νότος

                                                                                                δ) Βορράς

Fives: Οι Πέντε Δυνάμεις:                           α) Νερό

                                                                β) Φωτιά

                                                                γ) Μέταλλο

                                                                δ) Ξύλο

                                                                ε) Χώμα

Συνδυασμός Fours and Fives: «το μαγικό τετράγωνο».

Δ. YinYang για τον άνθρωπο.

Πρώτη Αρχή: Στο σώμα το εμπρός μέρος θεωρείται Yin ενώ το πίσω μέρος θεωρείται Yang.

Δεύτερη Αρχή: Οποιαδήποτε εμφάνιση του Yin ή του Yang δύναται να διαιρεθεί σε

περαιτέρω Yin και Yang.

Τρίτη Αρχή: Το Yin και το Yang αμοιβαίως δημιουργούν το ένα το άλλο.

Τέταρτη Αρχή: Το Yin και το Yang αλληλοελέγχονται.

Πέμπτη Αρχή: Το Yin και το Yang αλληλομεταβάλλονται.

̶  Οι βασικές υφές

α) Qi και Αντήχηση

β) Αίμα

γ) Ουσία

δ) Πνεύμα

ε) Ρέοντα

̶  Όργανα Yin:     α) Σπλήνα                      Όργανα Yang:    α) Στομάχι

                         β) Ήπαρ                                                 β) Χοληδόχος κύστις

                         γ) Νεφρά                                               γ) Κύστις

                         δ) Καρδιά                                              δ) Λεπτό έντερο

                         ε) Πνεύμονες                                        ε) Παχύ έντερο

                       στ) Περικάρδιο                                      στ) Τριπλή καύση

̶  Οι Τέσσερις Εξετάσεις

α) Κοίταγμα

β) Ακρόαση – Όσφρηση

γ) Ερώτημα

δ) Ψηλάφηση

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ I CHING

̶  Α. Το I CHING:              α) Το Βιβλίο των Αλλαγών, ή

                                     β) Το Βιβλίο των Προφητειών, ή

                                     γ) Το Βιβλίο των Μαντειών.

Όπου: I: σημαίνει αλλαγή

CHING: σημαίνει βιβλίο

̶  Β) Ακολουθούν τα Βιβλία κατά:               α) James Legge

                                                                β) Richard Wilhelm

                                                                γ) John Blofeld

                                                                δ) R. L. Wing

                                                                ε) Lana Anagarika Govinda

̶  Γ. Παραθέτω Mandala και Εικόνες

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οι Μεγάλοι του ΤΑΟ                   α) Λάο Τσε

                                                β) Κομφούκιος

                                                γ) Τσουάνγκ Τσε

                                                δ) Μένκιος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τρόπος σχηματισμού Εξαγράμμων

Dürer: Dürehedron, Μαγικό Τετράγωνο κατά Dürer, Μελαγχολία.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια